Høringssvar fra Norunn Sælensminde

Dato: 21.03.2022

Forslaget er ikke grunnet på medisinsk grunnlag, men på politisk grunnlag. Det vil begrense folkets grunnlovgivende frihet og må avvises.