Høringssvar fra Anna Liljenroth Norstad

Dato: 21.03.2022

Norge er nødt til å bevege seg vekk fra en smittevernsstat og tilbake til en anstendig rettstat dersom vi ønsker å bevare et ekte demokrati, inkl. frihet for alle borgere. Tiltak tidligere iverksatt med hjemmel i Smittevernloven er klart i strid med Grunnloven, hvilket er fremhevet av flere juridiske eksperter inkludert Koronakommisjonen.

På bakgrunn av dette stiller jeg meg som norsk statsborger helt klart negativ til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.