Høringssvar fra Inger

Dato: 08.03.2022

Jeg sier nei til dette. Jeg anbefaler å lese informasjon på nettsidene lovoghelse.no samt inngrep.no for å få en dypere forståelse av mitt nei.