Høringssvar fra Odd Geir Fagerli

Dato: 21.03.2022

Jeg sier et absolutt nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.

De var ikke nødvendig i utgangspunktet og er absolutt ikke nødvendig nå.