Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 417538

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette forslaget.

Jeg er for at grunnleggende menneskerettigheter skal tas hensyn til og respekt for menneskers valg.