Høringssvar fra Elisabeth Kantrud

Dato: 08.03.2022

Jeg sier nei forslaget om å forlenge unntaksregimet enda et år.