Høringssvar fra Berner Garvik

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, og bryter med Nurenberg Koden.