Høringssvar fra Are Hugo Pripp

Dato: 21.03.2022

Koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under må ikke forlenges. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, og bryter med grunnleggende medisinsk etiske prinsipper.