Høringssvar fra Mailiz de Ramecourt

Dato: 21.03.2022

Svartype: Med merknad

Viser til høring av 04.03.2022

Jeg vil herved tydeliggjøre mitt NEI og min uenighet til enhver forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

FRIHET er det mest verdifulle vi har.

I Sannhetens navn, hvordan kan det forsvares å snevre inn eller frata menneskers naturgitte frihet?

Vi vet at valg har konsekvenser. Det er en naturlov som knytter konsekvenser og ansvarlighet til alle våre valg, både de vi tar for oss selv og på vegne av andre.

La oss være bevisste på eget verdisyn, og bevisste på at vi tar valg vi kan leve godt med, både for oss selv og også for våre etterkommere.

For meg er derfor valget enkelt: Ja til FRIHET, SANNHET, LYS, KJÆRLIGHET.