Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174059

Dato: 10.03.2022

Jeg sier nei til dette og ber om at forlengelse forkastes.