Høringssvar fra Monica Storsve

Dato: 08.03.2022

Dette finnes det ingen grunnlag for å forlenge.Svaret er:

NEI