Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 396024

Dato: 20.03.2022

Dette er det ikke behov for. La oss komme tilbake til normale tilstander, og ikke forlenge dette.