Høringssvar fra Erika Hauffen

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget forekommer å være særdeles uklart, med karantenekrav på den ene siden og lovgivning for forhandlere av smittevernsutstyr på den andre siden.

Skadene som nedstengning, sosial distansering og grenserestriksjoner samt karantenekrav har gjort stor sosial og økonomisk skade allerede. At det skal kunne komme farligere varianter av covid-19 allerede til sommeren virker mer som såkalt kvalifisert gjetning enn sannsynlighetsberegning. Omikronvarianten ble jo også presentert som svært farlig i begynnelsen. Det vanlige er at befolkningen oppnår større tålighet overfor virus som har vært i omløp en tid.

At utbredelsen av en pandemi skyldes smitte alene virker ikke lenger verken bevist eller gjort rede for. Forskning som forteller om andre måter å se utbredelsen av pandemier på burde også tas med i betraktningen da mange vet at dette finnes(Se f. Eks Tom S Cowan og Sally F. Morell)

Man burde uansett alltid se på folkehelsen som helhet og ikke minst hvilken psykisk skade tiltakene har gjort allerede. At landet fortsatt skal kunne stenges ned med ujevne mellomrom virker demoraliserende. Det er allerede påvist at skole-barn og -ungdom sliter mer sosialt og føler seg mer utrygge på skolen etter c-19-tiltakene(Ungata-undersøkelsen 2021; St. Olavs hospital; KoRus)

Jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien