Høringssvar fra Eva Engh

Dato: 11.03.2022

Jeg Eva Engh, sier NEI til dette forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes.