Høringssvar fra Katrine Solberg

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt imot dette.

Dette er en uhørt inngripen i individets rettigheter, frihet og personlige liv.

Dette sender landet vårt i en retning som skremmer meg skikkelig. Krigen skremmer meg mindre enn denne typen inngripen.

Individets rett til frihet og rett til å bestemme over egen kropp og ferdsel burde holdes ekstremt høyt.

Vi er mennesker som vandrer på lik linje på denne planeten.

Listen for rett til inngripen i andres liv burde være skyhøy!

Kriteriene som blir lagt til grunn for denne inngripen er alt for svake, gjeldende disse omstendighetene.

Uhørt, forkastelig og forferdelig rett og slett.