Høringssvar fra Maria Larssen

Dato: 05.03.2022

Høringssvar

Jeg er imot å forlenge midlertidige forskrifshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven.