Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102134

Dato: 08.03.2022

Nok er nok. JA til livet og rettsstaten.

Demokratiet må få bestå. JA til frihet. Nei til ny smittelov !