Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 583842

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette for frihet og vern av menneskerettighetene.