Høringssvar fra Ole Gunnar Bardølsgård

Dato: 21.03.2022

Undertegnede sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndterieng av koronapandemien.