Høringssvar fra Camilla Lunde

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette! Vi er frie mennesker