Høringssvar fra Jorunn Elisabeth

Dato: 20.03.2022

Det er ingen forholdsmessige grunner til å forlenge hjemlene i smittevernloven eller helseberedskaploven!

Nei til å

-Forlenge hjemlene i smittevernloven.

-Forlenge midlertidige hjemler i

helseberedskaploven.

NEI til smittevernstat og tvang!

JA til rettsstat og frihet!

NEI til for korte høringsfrister!!