Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 143418

Dato: 09.03.2022

Jeg ønsker ikke at det innføres korona-pass!