Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168436

Dato: 10.03.2022

Det er helt hårreisende at regjering og politikere fortsatt jobber med å innføre og forsterke grunnlaget for et "helsepass" her i Norge. Det er helt åpenbart ulovlig, umoralsk og noe vi aldri burde bruke.

Nei til pass, nei til forlengelse av forskriften.