Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101925

Dato: 08.03.2022

Denne pandemien har fra ende til annen vært en gedigen løgn. Jeg har medisinskfaglig bakgrunn og har hatt halvtidsjobb som gravejournalist disse 2 årene med å finne ut hva som faktisk har skjedd.

Alt fra manipulering av Pcr-protokollen av Drosden, endring av definisjoner av både pandemi og flokkimmunitet, sensur av effektive medisiner for korona for å få nødgodkjenningen på vaksinene, mangel på videnskap og kunnskap på maskebruk og lockdowns og tiltak, myndighetenes planlagte strategi for psykiologisk krigføring gjennom frykt. Det er ingen ende, og så Ernas 60 års hemmelighold!

Skjerp dere! Vi som har fulgt med vet godt at dette er en taktikk mot great reset til WEF og Claus Schwab og at dere vil ha alle på digital ID og til slutt banken fordi det er så mye gjeld og finansboblen som skal dekkes over.

Dette er til de grader så korrupt at det nesten ikke er til å fatte.

Opptre som voksne ansvarlig politikere, dere jobber på tillit for folket. Mange begynner nå å våkne og det skjer mye på grasroten som er et svar på slik dere har holdt på nå siste 2 årene.

Dette er et klart og tydelig NEI. Dette har absolutt ingen rot i noe fornuftig medisin,.