Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 542912

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot dette pga av ønske om frihet og mener dette er brudd på menneskerettighetskonvensjonen og Norges Grunnlov.