Høringssvar fra arvid lindland

Dato: 21.03.2022

Dette vil være en over kjøring av grunnloven og norske borgeres fundamentale rettigheter .Det er de facto en tvangsvaksineringslov,siden folks rett til å reise fritt og og arbeide i stor grad vil avhenge av vaksinestatus.Dette må for en hver pris stoppes.