Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 249115

Dato: 14.03.2022

Ang. høringsforslag: Jeg sier NEI til regjeringens høringsforslag om å forlenge hjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven! Det er et stort demokratisk problem at media ikke tar opp regjeringens forslag (de fleste er uvitende om dette høringsforslaget fra regjeringa). I tillegg til at folk ikke blir informert, er det UTROLIG kort høringsfrist! NEI til dette høringsforslaget fra regjeringa!