Høringssvar fra Lisa Charléne Hasselberg

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget må forkastes! Det foreligger ingen grunn for å forlenge dette vedtaket om smittevern. Derimot er det brudd på våre menneskerettigheter og demokratiet, og det er vel ikke et slikt land Norge skal være? Jeg sier -Nei! Dette krenker folks rettferdighetsfølelse og svekker tilliten til helsemyndigheter og regjering.