Høringssvar fra Cathrine Høst

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien og for frihet overnatting av menneskerettigheter.