Høringssvar fra Anne Gerd Stræte

Dato: 19.03.2022

Jeg sier nei til forlengelser av midlertidige forskriftshjemmel i smittevernlovens helse beredskapslov for håndtering av koronapandemien.

For det første har disse lovene brutt menneskerettigheter og satt hele demokratiet i fare. 2 uker ble til 2 år med diktatoriske styringsmetoder. Hvor sensur, mobbing, hetsing og diskriminering av meningsmotstandere og vanlige friske mennesker ble applaudert av politikere og hovedstrømsmediene. Den vitenskapelige debatten ble helt fraværende. Liv har blitt ødelagt, barn og ungdom sliter etter disse drakoniske tiltakene som viser seg har liten effekt på smittespredning og død.

For det andre har omikron gjort sykdommen veldig mild, svært få må på sykehus og enda færre dør. Og nesten hele befolkningen, alle fra en injeksjon dose til 3 blir smittet, slik at det spiller ingen rolle hvilke mengde eksperimentell genterapi som blir administrert til hver enkelt, smittet blir du akkusom. Viruset har utviklet seg epidemisk som en vanlig influensa. Og vi må lære å leve med det.

For det tredje, Vi trenger å gå tilbake til pandemhåndteringen fra før 2020. Vitenskapen og verden har klart å håndtere virus og utbrudd helt fint uten å sykeliggjøre hele verdens befolkning, da gjennom vitenskapelig debatt, åpenhet og anbefalinger til den friske befolkningen.

Å videreføre udemokratiske, grunnlovsstridige tiltak er å skape stor splid og misnøye i befolkningen. Derfor må det bli nei til å videreføre disse tiltakene.