Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261116

Dato: 05.03.2022

Denne smittevernloven og beredskapsloven har ingenting med helsevern å gjøre. Det staten et ute etter er å innføre en total diktatur og overvåking. Dette forslaget strider mot demokrati og menneskerettigheter. Nei til slike lover!