Høringssvar fra Maria Cecilie Aarak

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av smittevernloven. Jeg ønsker vern om frihet og medmenneskerettigheter.