Høringssvar fra Leah Lykke

Dato: 20.03.2022

Vi lever i et demokrati , da wr der folket som bestemmer ! Ingen myndigheter , ingen legemiddelindustri som nå i 2 år har kjørt heftige ekspriment med folks helse .

gi oss frihet og livet tilbake !!!!!!