Høringssvar fra Mona Holmeide

Dato: 09.03.2022

Innføring av coronapass bryter med den norske grunnloven og menneskerettighetene og medfører dermed en ulovlig inngripen i norske borgere selvbestemmelsesrett!