Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 494236

Dato: 20.03.2022

Det hører ingen steder hjemme å dele folket i to grupper. Å påtvinge folk en ekspremintell sprøyte som gir alvorlige bivirkninger og endatil død. Norges befolkning vil ikke være under Globaist styre. Nürnberg ll er nå igang og det vil bli gjort rettslige skritt mot politikere og helsepersonell som har tillatt unødvendig lockdown, frykt og økonomisk ruin overfor Norges befolkning. En hastelov om å være fritatt for ansvar og event straff blir fjernet når de ansvarlige stilles for retten.
Dette har aldri vært en pandemi, men kun frykt styrt kontroll over befolkningen i regi av WHO og WEF. Nå er dette avslørt og folk er våknet. Vi vil ha vår fritert og demokratiske rettigheter og ikke noe pass som forøvrig ikke har noe med helse å gjøre. Pålagt munnbind gir lungeskader. Spriting gir nedsatt immunforsvar.
Vaksinen er et bio våpen for depopulasjon av befolkningen. Agendaen er avslørt og folk over hele verden protesterer.
Østerrike måtte trekke tilbake obligatorisk vaksine og det var korrekt. Vi har en fri vilje og ansvarer selv for egen helse.
Biologer og professorer advarer mot denne såkalte vaksinen som kan betegnet som gift i en sprøyte. Politkerne vet alt om årsak og hvorfor og derfor må det hemmeligholdes i 60 år.
Norges befolkning vil ikke styres av Globaister, WHO eller WEF.