Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 363015

Dato: 19.03.2022

Jeg stiller meg uforstående, og er totalt imot at hjemlene forlenges.

Mvh Marit Guldteig