Høringssvar fra Nina Husø

Dato: 21.03.2022

Denne lovendringen vil være katastrofal for vårt demokrati! Hvilket samfunn ønsker vi at våre barn skal vokse opp i? Skal vi ikke lenger kunne råde over eget liv og egen helse? Fra almennfarlig sykdom til strengt nødvendig. Hvem skal avgjøre hva som er strengt nødvendig?Jeg er redd demokratiet som styringsform snart kan være over. Det er sterkt urovekkende at departementet i høringsnotatet viser at de ønsker å gjøre en slik endring permanent. Dette må aldri gå gjennom!