Høringssvar fra Gitte Flaskerud

Dato: 20.03.2022

Jeg samtykker ikke.