Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281941

Dato: 16.03.2022

Syns det er forkastelig å skille mellom mennesker. Noen kan ikke ta del i vaksinering av ulike årsaker og at de da skal holdes utenfor samfunnet, tragisk.