Høringssvar fra elisabeth sandhåland

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEi til forslag om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.