Høringssvar fra Elias Boysen

Dato: 19.03.2022

Vil ikke ha flere kontrolltiltak nå som setter liv og helse i fare. Vil heller ha ekte medisinsk støtte til syke. Det har vi ikke . Slutt å la en profittstyrt farmasiindustri styre folkehelse på nasjonalt og internasjonalt nivå.