Høringssvar fra Lone Beate Ebeltoft

Dato: 13.03.2022

Jeg er sterkt imot videreføring av Koronaforskriftene, da dette har og har hatt en uforholdsmessig stor inngripen i friheten til det norske folket, og hos sårbare grupper spesielt!