Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 198727

Dato: 11.03.2022

NEI til "forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien".

Det er nok nå. Slutt på narriativet. Verden er våken.