Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 621895

Dato: 21.03.2022

Dette er lovstridig.

Jeg er for menneskerettigheter og frihet.