Høringssvar fra Geir O

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterkt UENIG i forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene, samt forlengelse av midlertidige hjemler om helsemessig og sosial beredskap for en sykdom som kan likestilles med årlig influensa, både når det kommer til smittsomhet og dødelighet. Slike restriksjoner strider også mot grunnloven, folkeretten og menneskerettighetene.