Høringssvar fra Inger-Kristin Snesrud Brendnes

Dato: 21.03.2022

Dette må stoppes.
veden slik lovendring kan regjeringen når som helst tvinge befolkningen tilbake til unntakstilstand. Reduserer enkeltmenneskets krav på privatliv uten inngrep fra stat.

forslaget i seg selv er en skam.