Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 291536

Dato: 17.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!!