Høringssvar fra Jan Steinar Vikøren

Dato: 14.03.2022

Slik situasjonen er i Norge og nærliggende land angående pandemien / korona status er det helt uhørt og unødvendig at midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av korona pandemien forlenges. Må og bør opphøre omgående !!