Høringssvar fra heming borthne

Dato: 10.03.2022

Jeg er sterkt IMOT dette forslaget.