Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 529536

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelsen av de tiltak som foreslås!

Jeg er for grunnleggende menneskerettigheter og frihet, og for individuell medisinsk behandling!

Smittevernsloven skal ikke overgå de grunnleggende menneskerettigheter!

Å bli fratatt en medfødt rettighet som å ha bestemmelse over egen kropp, er et overgrep mot mennesket og brudd på menneskerettighetene!

Å bli frarøvet bevegelsesfrihet fordi man ikke har tatt en injeksjon bestemt av myndighetene, er et overgrep på enkelt mennesket! Spesielt når man ser at injeksjonene ikke har noen smittedempende effekt i det heletatt!

Tiltak som står i fare for å være til mere skade enn til nytte for samfunnet og mennesket, bør for all del unngås!

Hvis en injeksjon, eller medisinsk behandling, ikke har noen individuell helsefordel, og muligens bare bivirkninger, sier det jo seg selv at dette er et overgrep mot enkelt mennesket og tilfører bare skade!

Det skal være en plikt med informert samtykke ved injeksjon!

Og bli nektet medisinsk behandling fordi man ikke har tatt injeksjonene mot Covid-19 er brudd på menneskerettighetene!

Det bør være en plikt for myndighetene/helsemyndighetene å svare i en åpen debatt, på de spørsmål befolkningen måtte ha rundt en pandemi og de tiltak som igangsettes!

Og det bør være slik at ikke bare en gruppe utvalgt ekspertise og fagfolk får komme til med sine synspunkter, ytringer og erfaringer (ofte bundet i økonomiske avtaler)..i en slik omfattende ting som en pandemi, bør flere få komme til med sin kunnskap, det kan vise seg å være livsviktig!